هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره انجمن صنعت موتورسیکلت ایران

هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره انجمن صنعت موتورسیکلت ایران هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره انجمن صنعت موتورسیکلت ایران

هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در روز چهارشنبه مورخ ۲ مرداد ماه سال جاری با حضور تمامی اعضاء انجمن(۴۳شرکت عضو) و نماینده قانونی اتاق بازرگانی آقای سلیمانی در ساعت ۱۵ در دبیرخانه انجمن واقع در خیابان سهروردی شمالی، انتهای خیابان شهید قندی، نرسیده به خیابان عربعلی، پلاک ۷۹، طبقه سوم تشکیل و پس از انجام امور ثبت قانونی حاضرین توسط نماینده محترم اتاق بازرگانی و انجام موارد دستور جلسه و ارائه گزارش جامعی از اقدامات و موفقیتهای سه سال گذشته توسط جناب آقای مجاهد ریاست هیئت مدیره انجمن که از سخترین دوران صنعت موتورسیکلت بوده و با چالشهای فراوانی مواجه گردید ارائه و گزارشات صورتهای مالی و درآمدها و هزینه های انجام شده توسط جناب آقای مکاریان خزانه دار و جناب آقای کلانتر بازرس انجمن در جلسه قرائت شد و پس از آن نسبت به انتخاب اعضاء هیئت مدیره اقدام گردید که پس از رای گیری نتایج ذیل حاصل شد:
آقایان جلیل مجاهد، رضا مکاریان، سید محسن عزیزی، علی عرب، رضا خیالی، علی پیروی و محمود کلانتر بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای امیر حسین پژوهی به عنوان بازرس انجمن به مدت سه سال انتخاب شدند.

نظرات

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید